Đầu Phun Sprinkler

Đầu phun chữa cháy Drencher hàn quốc
Đầu phun chữa cháy Drencher hàn quốc

Đầu phun chữa cháy Drencher hàn quốc- loại đầu phun hở và các đầu phun khác như : Đầu phun sprinkler hàn quốc loại 68 độ...
(more)

Xem chi tiết
Đầu phun sprinkler loại quay lên- Hàn quốc
Đầu phun sprinkler loại quay lên- Hàn quốc

Đầu phun sprinkler loại quay lên- Hàn quốc Đầu phun sprinkler hàn quốc quay lên loại 68 độ C và 93 độ C và 105 độ C Working...
(more)

Xem chi tiết
Đầu phun sprinkler hàn quốc loại 68 độ C
Đầu phun sprinkler hàn quốc loại 68 độ C

Đầu phun sprinkler hàn quốc loại 68 độ C Đầu phun sprinkler hàn quốc loại 68 độ C và loại 93 độ C Working Temperature 72˚C 105˚C Maximum...
(more)

Xem chi tiết
Đầu phun sprinkler hàn quốc loại 93 độ C
Đầu phun sprinkler hàn quốc loại 93 độ C

Đầu phun sprinkler hàn quốc 93 độ C Đầu phun sprinkler hàn quốc 93 độ C Working Temperature 72˚C 105˚C Maximum Ambient...
(more)

Xem chi tiết
Đầu phun sprinkler hàn quốc Loại Quay lên
Đầu phun sprinkler hàn quốc Loại Quay lên

Đầu phun sprinkler hàn quốc loại quay xuống 68 độ C và loại 93 độ C Đầu phun sprinkler Hàn quốc loại quay xuống, đầu phun...
(more)

Xem chi tiết